ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH/ POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Co to jest polityka prywatności?

Celem tego dokumentu jest wyjaśnienie naszym Klientom zasad pozyskiwania danych oraz wykazanie celów ich przetwarzania, a także poinformowanie o wszystkich istotnych aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z działalnością Sklepu oraz w jaki sposób je przetwarzamy. Jeżeli w Polityce prywatności piszemy o Użytkowniku, postanowienia te znajdują zastosowanie też do Ciebie.

Projektując procesy i czynności przetwarzania danych kierujemy się przepisami prawa
w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Poniższe zasady obejmują swym zakresem wszystkie sklepy internetowe zarządzane przez Administratora wymienione poniżej.

II. Definicje

Administrator – GAMET Sp. z o. o. ul. Chrzanowskiego 33, 87-100 Toruń, Polska.
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000285416 NIP 779-21-40-771NIP dla transakcji zagranicznych: PL7792140771.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – Paweł Czapnik. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy pod adresem iod@gamet.eu

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Na identyfikację pozwolić może jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. W przypadku przetwarzania informacji o użytkownikach sklepu internetowego mogą to być między innymi numer IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa - ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Sklep Internetowy – oficjalny sklep internetowy Gamet prowadzony przez Administratora pod adresem https://sklep.gamet.eu/, oraz sklepy dostępne na stronach https://metalowecuda.pl/https://argos-gaming.eu.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy i korzystająca
z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Gamet Sp. z o. o. jako administrator przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. Twoje dane są przetwarzane w związku
z następującymi kategoriami działań:

 1. Przeglądanie Sklepu internetowego

Dane wszystkich podmiotów korzystających z Sklepu internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Sklepie internetowym) przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach:

  • świadczenia usług drogą elektroniczną (udostępnianie treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych) – podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podejmowania, na żądanie osoby, której dane dotyczą działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie internetowym oraz ewentualnej obsługi późniejszych reklamacji - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wystawienia oraz przechowywania dowodów zakupów, faktur dotyczących kupionego towaru – podstawa prawna przetwarzania – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów
   o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • marketingowych Administratora, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy - podstawa prawna przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej – oraz w szczególnych przypadkach zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”;
  • analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) - prowadzenie analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Dane i aktywność Użytkownika w Sklepie internetowym, w tym jego dane osobowe zbierane są
w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania zapisu zdarzeń i działań dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Informacje z logów przetwarzane są  związku ze świadczeniem usług przez Administratora oraz w celach technicznych (mogą być tymczasowo przechowywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów, np. w związku
z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.)

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym

Rejestracja w Sklepie internetowym następuje poprzez założenie Konta Klienta. W tym celu prosimy o podanie danych niezbędnych do utworzenia oraz obsługi tego konta (danych oznaczonych jako obowiązkowe tj. adres e-mail, hasło, imię i nazwisko.
Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.

Rejestrując się w sklepie internetowym podane dane przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

  • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie internetowym – podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) - prowadzenie analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • marketingowych Administratora, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy - podstawa prawna przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej – oraz w szczególnych przypadkach zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
 1. Składanie zamówienia

Złożenie zamówienia (chęci zakupu towaru) przez Użytkownika w Sklepie internetowym wymaga podania danych oznaczonych na tym etapie jako obowiązkowe.  Jest to dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji oraz dostarczenia zamówionego towaru. Bez podania tych danych nie będziemy mogli zrealizować zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia.

Podane, w ramach składania zamówienia w Sklepie internetowym dane, przetwarzane są
w jednym bądź kilku poniższych celach:

  • realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania:
   1. w zakresie danych obowiązkowych - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
   2. w zakresie danych podanych dobrowolnie – zgoda wyrażona poprzez działanie
    (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających
   w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawna przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) - prowadzenie analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 1. Formularz kontaktowy

Za pomocą Sklepu internetowego istnieje możliwość skontaktowania się z Nami przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Wymaga to podania minimalnego zakresu  danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytanie (pola obowiązkowe). Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania
z formularza.

Użytkownik może podać także inne dane, co ułatwi kontakt lub obsługę zapytania. Przetwarzanie tych danych następować będzie na podstawie zgody wyrażonej poprzez działanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

Wpisane do formularza kontaktowego dane są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

  • identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
   o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) - prowadzenie analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 1. 5. Marketing bezpośredni.

Gamet Sp. z o. o. jako administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych.  Podstawę prawną takich działań stanowią:

  1. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działania te mogą polegać w szczególności na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
  2. wyrażona przez Użytkownika zgoda na celowe przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) dotycząca:
   • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna – zgoda oparta o wybór ustawień przeglądarki);
   • kierowania e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które
    w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
   • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu przesyłania mu takich informacji).

Pani/Pana dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
w tym profilowaniu, jeżeli wyrażona zostanie na to zgoda. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Gamet Sp. z o. o. dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość (np. preferencji zakupowych, aktywności na stronie, dopasowania oferty). Tego rodzaju profilowanie nie wywołuje jednak wobec Użytkownika skutków prawnych ani nie wpływa istotnie na jego decyzje.

 1. Newsletter.

Gamet Sp. z o. o. świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. 

W przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest wyrażona przez Użytkownika zgoda na otrzymywanie newslettera o określonej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Reklama kontekstowa.

Gamet S.A przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z kierowaniem reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika
a powiązana z treścią odwiedzanej strony internetowej). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Gamet Sp. z o. o.(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Reklama behawioralna.

Gamet Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej
(tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, odbywa się tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na odpowiednie wykorzystanie części plików cookie.

 1. Pliki cookies.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Sklep internetowy. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie internetowym oraz dokonywanych przez niego czynności. Gamet Sp. z o. o. wykorzystuje tzw. cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W niektórych przypadkach pliki te stanowić mogą dane osobowe Użytkowników. Na wykorzystywanie cookies niezbędnych do funkcjonowania strony/sklepu nie jest konieczna zgoda Użytkownika. Podstawę prawną w tym przypadku stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wykorzystanie cookies w przypadku kiedy identyfikacja Użytkownika (Klienta sklepu) jest konieczna, żeby strona/aplikacja działała poprawnie (np. historia koszyka, aby poprawnie zrealizować zamówienie) odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(po zaakceptowaniu regulaminu sklepu).

W innym przypadku, jeśli cookies stanowią dane osobowe do ich wykorzystania (przetwarzania np. profilowania, reklamy behawioralnej) niezbędna jest zgoda użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Zgoda na odpowiednie wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące działania wykorzystywanych plików cookies w zakładce https://gamet.eu/informacje/polityka-cookies/.

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski

 

 1. Portale społecznościowe.

Wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Gamet Sp. z o. o. prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram,). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Gamet Sp. z o. o. oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, o których mowa w sekcji „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”. W szczególności czas przetwarzania wyznacza:
  • dla danych osobowych uzyskanych w oparciu o wyrażoną przez Panią /Pana zgodę, Spółka przetwarzać będzie Pani /Pana dane do momentu wycofania zgody,
  • jeśli był/była Pan/Pani naszym klientem lub kontrahentem (stroną umowy) będziemy przetwarzać dane przez czas niezbędny do:
   • rozliczenia usługi/umowy oraz w terminach wynikających z prawa podatkowego dotyczących okresu przechowywania między innymi dowodów księgowych,
   • dochodzenia przez Gamet Sp. z o. o. ewentualnych roszczeń (zgodnie z terminami wynikającymi z Kodeksu cywilnego i warunków umowy),
   • do zakończenia świadczenia usługi newslettera, zakończenia postępowania reklamacyjnego, dyspozycji zamknięcia/usunięcia konta użytkownika Sklepu internetowego, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
  •  

V. Jakie masz prawa związane z Twoimi danymi?

 1. Użytkownikom/ klientom Sklepu internetowego przysługują następujące prawa:

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym przede wszystkim informuje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

Prawo uzyskania kopii danych – osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych osobowych dotyczących tej osoby.

Prawo do sprostowania danych – umożliwia korektę danych. Na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Należy pamiętać, że skorzystanie z tego prawa możliwe jest jedynie
w określonych przypadkach i uzależnione od celu przetwarzania;

Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator może wstrzymać  operacje przetwarzania na danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, dane przetwarzane np. w związku
z zawartą umową lub wyrażoną zgodą wydane mogą być osobie, której one dotyczą w odpowiednim formacie. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych np. w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych
w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

Prawo do wycofania zgody (jeśli była podstawą przetwarzania danych) – osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili wycofać uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych.

 1. Jeżeli przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Oznacza to, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 2. Uprzednio wyrażone zgody (np. dotyczące otrzymywania informacji o promocjach
  i nowościach w sklepie) można odwołać również po zalogowaniu się na konto Użytkownika
  i odznaczyć odpowiednie okienko w panelu klienta, w zakładce „moje konto” a następnie okienka „zapisz”. Uprzednio wyrażone zgody (np. dotyczące otrzymywania informacji o promocjach
  i nowościach w sklepie) można odwołać również klikając w link znajdujący się w każdym otrzymanym mailu.
 3. Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Chrzanowskiego 33 (87-100 Toruń) lub poprzez wiadomość e-mail na adres: rodo@gamet.eu.
 4. Formularze wniosków dotyczących realizacji w/w praw znajdziecie Państwo poniżej.
 5. Jeżeli nie będziemy w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwrócimy się do wnioskodawcy
  o dodatkowe informacje.
 6. Rozpatrywanie złożonych wniosków dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą następować będzie w trybie i terminach wynikających z art. 12-22 RODO.
 7. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VI. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

Pani/ Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG. W przypadku kiedy transfer tych danych będzie konieczny zadbamy o to, aby sposób i zasady transferu danych poza obszar EOG odpowiadały aktualnym wymaganiom prawnym i standardom bezpieczeństwa. 

VII. Pytania i kontakt

 1. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje odnośnie Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Gamet Sp. z o. o. możesz kontaktować się w tej sprawie pod numerem telefonu tel.: +48 56 611 00 00 lub adresem mailowym Inspektora Ochrony Danych iod@gamet.eu.
 2. Dbamy o to, aby nasze polityki prywatności, sposób oraz zasady przetwarzania danych były systematycznie aktualizowane i odpowiadały aktualnym wymogom prawa.

 

WNIOSKI: